paleo dieet

Wat Is De Invloed Van Voeding Op Gezondheid?

De invloed van voeding op gezondheid trekt op dit ogenblik bij heel wat wetenschappers de grote aandacht.

Heel wat onderzoeken worden op dit ogenblik uitgevoerd om er achter te komen waarom zoveel ziektes aan voeding worden gelinkt. Eten maakt je ziek is een stelling die in de medische wereld regelmatig terecht wordt geopperd omdat er duidelijk een causaal verband bestaat tussen beiden.

De invloed van voeding op gezondheid bepaalt ziektebeeld

Kan je een ziekte toeschrijven aan het voedingspatroon? Dat is de hamvraag die iedereen in de medische wereld bezig houdt de jongste jaren.

Wetenschappelijk onderzoek heeft immers bewezen dat er wel degelijk een verband bestaat. Het staat buiten kijf dat de invloed van voeding op gezondheid in verband wordt gebracht aan verschillende ziektebeelden.

Het is een algemeen gegeven dat voeding ziektes kan voorkomen. Bovendien blijkt dat mensen die gezond eten langer leven. Het is daarom heel belangrijk te weten welke parameters voor voeding ertoe bijdragen om ziektes te voorkomen.

Ziektes gelinkt aan de voeding

De invloed van voeding op gezondheid is bij bepaalde ziektebeelden heel duidelijk waar te nemen. Hoewel men er niet helemaal uit is voor alle ziektes, kan je wel stellen dat bepaalde diagnoses rechtstreeks worden veroorzaakt door de voeding.

De koploper bij uitstek zijn de hart- en vaatziekten waarbij de voeding op gezondheid een heel grote rol speelt. Teveel vetopname en ongezond eten liggen aan de basis van duizenden hart- en vaatziekten per jaar.

De verstoorde energiebalans wordt als één van de grootste hoofdfactoren bij diabetes toegeschreven, samen met het chorestorol gehalte. Over de invloed van voeding op gezondheid bij kanker is voorlopig nog geen duidelijk verband aangetroffen.

Bij darmkanker heeft men wel aanwijzingen, maar voor bepaalde andere kankers tast men nog in het duister.

Uit recentelijk onderzoek blijkt dat dertig tot veertig procent van een kankerdiagnose te wijten is aan een gezonde voeding. De invloed van voeding op gezondheid en meer bepaald op kanker is een beetje dubbel.

Van de ene kant liggen voedingspatronen aan de basis van het ontstaan van kanker, maar van de andere kant bevat voeding broodnodige stoffen om kanker tegen te gaan.

Invloed van voeding op gezondheid: risicofactoren

Je kan hierbij enkele risicofactoren om ziektes te voorkomen in acht nemen. Voorkomen is beter dan te genezen. Sommige voeding wordt toegedicht nauwelijks kanker te veroorzaken.

Hieronder vind je een lijstje welke voeding kankerverwekkende stoffen tegen gaan:

  • Fruit en groenten
  • Lever
  • Bladgroenten
  • Plantaardige olie
  • Mager vlees

Starten met het Paleo dieet zorgt ervoor dat de gezondheid centraal staat. Een gezonde voeding in een gezond lichaam en een gezonde geest.

Het is onomstotelijk bewezen dat de invloed van voeding op gezondheid méér dan verwacht aan elkaar moet worden gelinkt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.